Välkommen till

Vi utvecklar fastigheter inom Garnisonen, Hässleholm, fd P2
med bl a idrottshall samt skollokaler.

Våra samarbetspartners:


Hitta till Garnisonen , Hässleholm

För mer information: info@statt.se    0451-890 00